Услови коришћења и политика приватности

Услови куповине о којима Вас овим путем обавештавамо као посетиоце наше веб стране важе за продају производа из продајног асортимана Рашко-призренскe епархијe, са седиштем у ул. Цара Лазара бб, 38205 Грачаница, (У даљем тексту: Трговац) путем интернет странице radionica.eparhija-prizren.com

Основни подаци о Трговцу

Пословно име: Епархија рашко-призренска
Адреса: Цара Лазара бб, 38205 Грачаница
Делатност: Делатност верских организација
Шифра делатности: 91310
Матични број: 09341218
Порески број (ПИБ): 102140828
Wеб адреса: radionica.eparhija-prizren.com
Контакт телефон:
Контакт е-маил: radionica@eparhija-prizren.com

Поступак куповине

Куповина производа који се продају путем сајта radionica.eparhija-prizren.com  се може извршити од стране посетилаца сајта.

Поручивањем производа купац прихвата ове Услове куповине.

Сматраће се да је потврдом поручивања од стране Трговца закључен уговор између Трговца и купца.

Куповина

Куповина може бити извршена од стране посетилаца сајта уносом тражених података- име, презиме, адреса, контакт телефон, контакт е-маил.

Трошкови доставе нису укључени у цену производа.

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

Начини плаћања

Плаћање поруџбине извршене путем сајта radionica.eparhija-prizren.com  је могуће извршити платним картицама, уплатом на рачун и плаћањем при преузимању.

Рачун ће купцу бити достављен уз поруџбину и на е-маил.

Достава

Након слања поруџбине од стране Купца почиње статус обраде поруџбине. Током обраде на маил адресу купца биће послато обавештење о потврди поруџбине.
У случају било каквих нејасноћа или проблема везаних за поруџбину, Трговац ће контактирати купца без одлагања.
Доставу реализује Трговац на дискретан, пажљив и поуздан начин.

У цену производа не улазе трошкови доставе (слања) производе, већ их сноси купац.

Цене

Све цене које су изказане на сајту radionica.eparhija-prizren.com  су изражене у динарима и у њих је урачунат ПДВ.

За све поруџбине узимају се важеће цене у тренутку потврде плаћања.

Трговац задржава право да тренутне цене може променити у сваком тренутку.

Куповина робе уз посебне ценовне погодности и/или уз посебне продајне подстицаје обавља у складу са Условима који су објављени на сајту.

Интелектуална својина

Сав садржај (текстови, слике и други материјали) који се налази на radionica.eparhija-prizren.com представља интелектуалну својину Трговца или трећих лица од којих је Трговац добио сагласност за његово коришћење. Забрањена је свака употреба садржаја сајта radionica.eparhija-prizren.com у комерцијалне или у друге сврхе без изричите сагласности Трговца.

Пoлитика рекламација

Обавештавамо поштоване купце да рекламације на робу купљену путем нашег сајта могу доставити електронски на мејл radionica@eparhija-prizren.com.

Право на повраћај односно рекламацију купац губи и у случајевима неовлашћене дораде производа или захвата на производу од стране треће неовлашћене особе.
Укoлико сте добили производ који нисте наручили или сте добили производ са грешком мoлимо вас да нас обавестите на е-маил адресу. Трошкове повраћаја робе сноси Трговац искључиво у случају лошег квалитета производа, док у осталим случајевима трошкове повраћаја сноси купац.

По пријему робе Епархија рашко-призренска ће вратити целокупан износ новца или ће заменити оштећени производ.
Рок за повраћај је 14 дана од дана пријема
Купац има право вратити производ у следећим случајевима:

  1. испорука производа који није наручен
  2. испорука оштећених производа, а оштећења су настала због лоше манипулације приликом испоруке.

Рекламације које се шаљу пакетном дистрибуцијом морају бити прописно запаковане у картонску амбалажу. Све рекламације које су неприкладно запаковане и код којих је дошло до видљивих механичких оштећена приликом транспорта неће бити преузете него ће бити враћене пошиљаоцу.

Рекламација је могућа у виду замене за неки други артикал у року од  месец дана и то под условом да предмет није оштећен.

Физичка  оштећења не подлежу гаранцији, не вршимо повраћај новца.

Заштита приватности корисника

У име Епархије рашко-призренске обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мejлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Епархији рашко-призренској одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребном SSL протокoла и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технoлогије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица Комерцијална банка а.д. Београд, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама Комерцијална банка а.д. Београд . Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Повраћај средстава

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Трговац је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Dina и Maestro метода плаћања.

Пoлитика приватности

Епархија рашко-призренска, са седиштем у ул. Цара Лазара бб, 38205 Грачаница, ПИБ: 102140828, МБ: 09341218 (у даљем тексту: Трговац) посвећује пуну пажњу заштити података о личности корисника сајта radionica.eparhija-prizren.com, односно купаца који од Трговца купују производе преко наведеног сајта.

Сви подаци о купцима се строго чувају и доступни су само запосленима код Трговца којима су подаци неопходни ради обављања посла. Трговац предузима одговарајуће законске техничке и организационе мере ради заштите од неовлашћеног или незаконитог коришћења личних података купаца.

Током посете сајту radionica.eparhija-prizren.com Трговац може прикупити одређене личне информације које су неопходне како би купац попунио податке који су неопходни за наплату и испоруку поруџбине.

Трговац неће предати податке о купцима који су прикупљени путем сајта radionica.eparhija-prizren.com или које чува у бази регистрованих купаца било ком трећем лицу, осим укoлико је на такву предају података обавезан у складу са важећим законима Републике Србије.

Сајт radionica.eparhija-prizren.com може да препозна ранијег корисника помоћу кoлачића. Кoлачићи персонализују посете сајту у складу са личним потребама корисника. Кoлачићи се могу онемогућити подешавањем Интернет поставки уређаја којим приступате сајту.

Завршне одредбе

На сва питања у вези са поручивањем робе путем сајта radionica.eparhija-prizren.com која нису уређена овим Условима куповине примењиваће се одредбе важећег закона у Републици Србији.

Уговорне стране ће настојати да сва евентуална спорна питања реше мирним путем, а укoлико то не буде могуће, такав спор ће решити пред надлежним судом.

Трговац задржава право да ове услове куповине мења без претходне најаве, уз објаву на radionica.eparhija-prizren.com.